Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny ZOZ w Siedlcach

Rejestracja Przychodni tel. 261 351 386, 25 63 222 18

Poniedziałek-Piątek: 8:00 – 18:00

Rejestracja Medycyna Pracy tel. 261 351 389

Poniedziałek-Piątek: 11:00 – 15:00

Przychodnia przyjmuje pacjentów w ramach NFZ. Pacjentom zapewniamy opiekę zdrowotną w ramach medycyny rodzinnej i poradni specjalistycznych. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Siedlcach świadczy usługi dla wszystkich pacjentów, a nie tylko żołnierzom i innym pracownikom służb mundurowych.
WSPL

OGŁOSZENIA

Zgodnie z art. 287 ust. 2 i art. 325 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, z późn. zm.), żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową zostali objęci prawem do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej.

GRYPA SENIOR 65+

Szczepienia przeciw HPV